Chorągiew Jakuba Wejhera

Początki naszego towarzystwa sięgają 2004 r. Kiedy zaczynaliśmy jako nieformalna grupa miłośników oręża polskiego i jazdy dawnej . Na początku 2011 r. następuje reaktywacja naszej chorągwi , a we wrześniu tegoż roku rusza projekt zwany "Piechotą Polską", który obecnie pochłania gro naszych sił i środków , stanowiąc główną część działalności chorągwi . 
Staramy się realizować nasze cele do których należą:

  • Kultywowanie tradycji oręża polskiego,w oparciu o XVII-wieczną sztukę wojenną,
  • Krzewienie patriotyzmu i wartości rycerskich, zwłaszcza w pracy z młodzieżą i miłośnikami historii,
  • Tworzenie pozytywnego wizerunku regionu w oparciu o jego historię,
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym (zwłaszcza dzieciom i młodzieży),
  • Promowanie rekonstrukcji historycznej,strzelectwa,fechtunku i łucznictwa jako sposobu spędzania wolnego czasu.

Staramy się w miarę możliwości aby nasze wyposażenie, broń oraz stroje były zgodne z realiami epok, które odtwarzamy tzn. XVII wieku. Odtwarzamy takie formacje jak : piechota polsko - węgierska, husaria,lisowczycy,.

Na Orszak przybędą również Mikołaje, którzy będą rozdawali korony.

Nie zabraknie również jazdy konnej,  jako asysty Orszaku.

Tradycyjnie odwiedzi nas teatr Umber Climbers.

Wystąpi Św. Rodzina i Trzej Królowie.